ApartDirect Regler & Villkor

Terms & Conditions

 

ApartDirect AB är ett aktiebolag registrerat i Sverige med Organisationsnummernr 556598-4548 - Momsregistering nr SE556598454801. ApartDirect har inrättats för att ge ett enastående urval av möblerade lägenheter för kort och lång vistelse och relaterade tjänster till en internationell kundkrets, samt turistinformation och tillhörande tjänster.

Dessa allmänna villkor gäller för alla bokningar av boende som görs tillgängliga och tillhandahålls av ApartDirect hemsida, via e-post, telefon eller någon annan mobil enhet. ApartDirect förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller uppdatera dessa allmänna villkor när som helst. Genom att göra en bokning, bekräftar  och erkänner du eller den person för vars räkning du bokar ( "Kunden" eller " du " )att du har läst, förstått och godkänt de allmänna villkoren som anges nedan.

BOKNING

Den person som slutför bokningsformuläret online måste vara över 20 år gammal. Det finns ett krav på minsta möjliga vistelse som varierar på mellan 1 till 5 nätter. Kunden eller minst en gäst som bor i lägenheten måste vara 20 år eller äldre. Bokningen är säkrad via online bokningen. Vårt system accepterar reservationer baserat på  tillgången av lägenheter. Bokningen är bekräftad när du har mottagit en bokningsbekräftelse med ett bokningsnummer via e-post från ApartDirect. En reservation som görs via e-post eller per telefon kommer att accepteras av ApartDirect endast efter att ApartDirect har mottagit en handpenning i från kunden. Om du inte har fått en bokningsbekräftelse inom 24 timmar efter att du avslutat din bokning, kontakta ApartDirect.

Observera att bokningen inte är garanterad förrän du fått en bokningsbekräftelse från ApartDirect .

I den ytterst osannolika händelsen  av att vi inte kan erbjuda det bokade boendet, kommer vi att göra vårt bästa för att hitta ett lämpligt alternativt boende. I ett sådant fall har du rätt att antingen acceptera byte eller att avboka och få pengarna tillbaka av din betalning. ApartDirect tar alla försiktighetsåtgärder för att undvika omlokalisering av en kund, men kommer inte ta ansvar för eventuella kostnader, förluster eller skador som uppstår på grund av eller i samband med en sådan händelse.

BETALNING

 • Korttids lägenheter (vistelse upp till 3 månader): Betalning sker med kreditkort på nätet via en säker betalnings plattform eller via Swish. Vi accepterar Visa, AMEX och Master Card. Efter genomförd bokning får du en bokningsbekräftelse. Ingen deposition krävs, men Kunden kommer att vara ansvarig för eventuella skador på lägenheten och ApartDirect är behörig att ta ut en kostnad för reparation av skador från de kreditkort som användes för att betala bokningen.
 • Långtids lägenheter (vistelse längre än 3 månader):  Betalning kan göras med kreditkort på nätet via en säker betalning plattform eller Swish. Vi accepterar Visa, AMEX och Master Card. Betalningen kan även göras via banköverföring. Betalningen ska göras inom 7 dagar från det att hyresavtalet är underskrivet. En deposition behöver betalas vid tecknandet av hyresavtalet. Denna deposition kommer att återlämnas efter att vi har säkerställt att boendet är i samma skick som när hyresgästen flyttade in. Depositionen kommer att återbetalas mellan 4 och 7 dagar efter avresan på samma sätt som det betalades.

 

Bank and Credit Card Fees

Payment / refund for your reservation is always made in Swedish krona (SEK). The actual amount charged or refunded by ApartDirect may slightly differ from what is displayed on the website due to varying exchange rates applied by different card issuers. In addition, your statement may include a conversion or transaction fee (which may be in a foreign currency) charged by your card issuer to process the transaction. ApartDirect is not associated with these additional fees and will not be held liable for any fees relating to varying exchange rates and card issuer fees.

FÖRBRUKNINGS KOSTNADER

Kostnad för el, vatten och internet ingår alltid i hyran.

ÄNDRING AV BOKNING

En kunds ändring av en befintlig bokning kommer att betraktas som en avbokning i samband med en ny reservation. Avbokningen kommer att omfattas av de avboknings bestämmelser som du finner här nedanför. Begäran om förlängning av en vistelse kommer att beviljas under förutsättning att det finns en tillgänglig lägenhet.

AVBOKNING

 • Korttids lägenheter ( vistelse upp till 3 månader):

Det är kundens ansvar att kontrollera avbokningsreglerna när bokningen görs. Det finns tre olika typer av avboknings regler beroende på vilken lägenhet samt boknings klass som gästen väljer att boka i.

1) Gratis avbokning fram till 60 dagar före ankomst: Du kan avboka gratis fram till 60 dagar före ankomst. Vid avbokning/ ändring mindre än 60 dagar innan eller vid no show debiteras 100% av den totala kostnaden.

2) Gratis avbokning fram till 3 dagar före ankomst: Du kan avboka gratis fram till 3 dagar före ankomst. Vid avbokning/ ändring mindre än 60 dagar innan eller vid no show debiteras 100% av den totala kostnaden.

3) Lågpris – inga pengar tillbaka: Om du avbokar, ändrar eller uteblir från vistelsen debiteras hela bokningssumman.

I händelse av att du skulle önska avboka, skicka ett e mail till info@apartdirect.com ange namnet på den person som bokning gjorts i och boknings referensnummer.

Ingen återbetalning kommer att göras för oanvända delar av din vistelse eller för icke - ankomst utan att ha avbokat i förväg. Observera att kunden i händelse av en avbokning kommer stå för bankavgifter för överföring av betalningen. Om kunden inte har anlänt inom 24 timmar efter förväntad ankomst, kommer bokningen annulleras utan återbetalning .

 • Långtids lägenheter (vistelse längre än 3 månader)

1) Gratis avbokning fram till 60 dagar före ankomst: Du kan avboka gratis fram till 60 dagar före ankomst. Vid avbokning/ ändring mindre än 60 dagar innan eller vid no show debiteras 100% av den totala kostnaden.

I händelse av att du skulle önska avboka, skicka ett e mail till info@apartdirect.com ange namnet på den person som bokning gjorts i och boknings referensnummer.

KUNDENS SKYLDIGHETER

 • Vänligen respektera dina grannar : buller bör hållas på en rimlig nivå i trappor och i lägenheten dygnets alla timmar. Tyst tid är från 22:00 på kvällen fram till 10:00 på morgonen. Vid klagomål från grannar på grund av överdrivet buller eller störande beteende av kunden eller personer som följer honom, har ApartDirect rätt att avbryta uthyrning av lägenheten och be kunden att omedelbart utrymma lokalen, utan återbetalning av alla de belopp som betalats .
 • Antalet gäster som bor i lägenhet får inte överstiga de antal som står nämnt i  bokningsbekräftelsen, barn under två år är ett undantag. Besökare har inte tillåtelse att övernatta. Observera på grund av säkerheten för alla våra gäster är besökare inte tillåtna i lägenheten, om inte tillstånd beviljas av Apartdirect. Husdjur är ej tillåtna.
 • Lägenheten och dess utrustning skall hållas i gott skick under hela hyresperioden. Alla existerande problem eller skador på lägenheten eller dess utrustning skall redovisas till ApartDirect omgående vid ankomst, annars kommer det att antas att skadan inträffade under din vistelse. Skada som orsakats av dig eller av en person som vistas med eller besöker er måste rapporteras till ApartDirect innan avresa. Kunden kommer att vara ansvarig för sådana skador och ApartDirect bemyndigas att ta ut kostnaden för reparation av skador på det kreditkort som användes för bokningen.
 • Inga olagliga eller kommersiell verksamhet tillåts i lägenhet och kommer att resultera i omedelbar återkallelse av lägenheten utan återbetalning av alla belopp som betalats.
 • Rökning är strängt förbjudet i lägenheten. Brott mot rökningsförbudet av Kunden eller en person som vistas med eller besöker Kunden kommer att resultera i böter på 5000 kr som debiteras det kreditkort som användes vid bokningen .
 • Hjälp oss att bli mer miljövänliga, genom att spara energi. Om du lämnar lägenheten för en stund, se till att alla lampor släcks och att luftkonditionering och uppvärmning är inställd på lägsta nivå eller avstängd.
 • Alla sopor ska tas bort från lägenheten och deponeras på anvisade platser. Glas, kartong och papper ska läggas i separata behållare där detta krävs.

 

APARTDIRECTS SKYLDIGHETER

 • ApartDirect kommer att hantera reservationer och den upphandlande förfarandet samt ge all relevant information på sin hemsida.
 • ApartDirect tar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen på hemsidan är korrekt, men kan inte garantera dess riktighet i varje givet ögonblick. ApartDirect förbehåller sig rätten att ändra informationen när som helst. Information, inklusive men ej begränsat till fotografier, virtuella turer och planritningar, detaljerad layout, lager eller utrustning tillhandahålls endast som vägledning och ska inte tolkas som uttalanden av fakta.
 • ApartDirect kommer att göra sitt bästa för att hålla alla hyrda lokaler i gott skick. Oberoende av detta, får du ett problem under din vistelse, vänligen rapportera det till ApartDirect omedelbart och det kommer att åtgärdas så snart som möjligt.
 • ApartDirect tar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera säkerheten för sina kunder och personer som bor med eller besöker kunden under vistelsen, men kommer inte under några omständigheter acceptera ansvar för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skador, inklusive sjukvårdskostnader du ådragit dig, dina gäster eller personer som bor med dig i lägenheten.
 • ApartDirect kommer inte ta ansvar för eventuella tekniska problem, el eller vattenavbrott och inte heller för eventuella störningar som orsakas av buller från omgivningen runt fastigheten. Men ApartDirect kommer, efter att ha informerats om problemet, försöka lösa det inom en rimlig tid. Om detta visar sig inte vara möjligt och problemet fortsätter att allvarligt påverka din vistelse, kommer ApartDirect hjälpa dig att hitta ett alternativt boende, beroende på tillgången på sådant. I händelse av att något alternativt boende inte kan ordnas, kan kunden avboka sin reservation och få en återbetalning för tiden då lägenheten inte har använts.

 

False Fire Alarm

“False fire alarm” means the intentional or unintentional activation of a signal from an automatic fire alarm device set off by causes other than the occurrence of a fire.

In the event that a false fire alarm is reported to the fire department the Customer that is responsible for false activation of the fire alarm shall bear full responsibility for said false fire alarm and any associated costs.

Lost Keys

Our apartment doors are steel-reinforced and have safe locks, providing you with excellent security. Please, keep the keys from the Apartment in a safe place. In the unfortunate event that you lose the keys you may be required to pay for a replacement lock and keys as well as an administration fee of 3000 SEK.

ANKOMST/AVRESA

Observera att ett giltigt kreditkort och ID kort eller pass som är samma namn som på kreditkortet krävs vid incheckningen. Har kunden inte möjlighet att tillhandahålla detta och annan information som begärs kan det resultera i att din bokning annulleras utan återbetalning. Om kreditkortet som används för att boka lägenheten är ogiltig eller något dokument som presenteras är på något sätt förfalskats eller manipulerade, kan kreditkortet som uppvisas vid ankomst debiteras för att täcka omkostnaderna.

De flesta av ApartDirects lägenheter är utrustade med kodlås. Koden till varje lägenhet är unikt genererad för varje gäst och skickas till gästen via e-post och SMS före ankomst. Koden aktiveras vid klockan 15:00 på ankomstdagen och slutar gälla klockan 11 på dagen för avresan.

NYCKELINSAMLING

Instruktionerna om hämtning av nycklar kommer att ges i Bokningsbekräftelsen som skickas via e-post . Dörren till lägenheten utrustad med ett kodlås kommer att skickas via e-post och SMS före gästens ankomst.

I det fallet en lägenhet inte är utrustad med kodlås sker överlämning av nycklarna direkt på Apartdirects kontor, om inget annat är avtalat med Apartdirect. Apartdirects kontor ligger på Hammarby allé 175, 120 66 Stockholm, Sverige. De detaljerade ankomst / avgångs instruktionerna finns i e-post bokningsbekräftelsen.

RÄTTEN TILL TILLTRÄDE AV LÄGENHETEN

Vi förbehåller oss rätten att komma in i lägenheten vid varje rimlig tidpunkt för rimliga skäl. Detta inkluderar behovet av att göra oförutsedda (intern och extern) avhjälpande reparationer. Vi ger dig rimlig meddelande om sådana krav och kommer att göra vårt bästa för att begränsa de timmar av åtkomst från 09:00 till 17:00 varhelst rimligen är möjligt .

STÄDNING

Städning tillhandahålls av ApartDirect. Extra städning kan ordnas på begäran mot en extra kostnad. Lägenheten kommer att städas innan ankomst. Det finns rena lakan, handtvål, diskmedel, toalettpapper och handdukar i lägenheten. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du anländer, vänligen kontakta ApartDirect omedelbart. Du behöver inte städa lägenheten innan avresa, men du måste lämna lägenheten i det skick du fann den när du anlände. Det innebär att tallrikar med mera måste diskas (och diskmaskinen tömmas), alla fläckar måste tas bort och alla möbler måste vara i sitt ursprungliga läge. Kylskåpet skall tömmas helt och allt skräp kastas. Följs inte ovanstående regel, kan extra avgifter för städning tas ut.

 • Korttids lägenheter (vistelse upp till 3 månader): Städning tillhandahålls av ApartDirect.  Lägenheten kommer att städas innan ankomst. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du anländer, vänligen kontakta ApartDirect omedelbart. Du behöver inte städa lägenheten innan utcheckning, men du måste lämna det på ett gott skick. Detta innebär att alla smutsiga tallrikar, glas etc. måste diskas (och diskmaskin töms), fläckar måste tas bort och alla möbler måste vara i sitt ursprungliga läge. Kylskåpet skall tömmas helt och allt skräp kastas. I händelse av att dessa regler inte följs, kan extra avgifter för städning förekomma. Sängkläder samt handdukar, handtvål, diskmedel och toalettpapper ingår i hyran.
 • Långtids lägenheter (vistelse längre än 3 månader): Lägenheten kommer att städas innan ankomst, men ingen städning utförs under vistelsen. Du behöver inte städa lägenheten innan utcheckning, men du måste lämna lägenheten i ett gott skick. Sängkläder och handdukar ingår inte i hyran.

 

INTEGRITETSPOLICY

ApartDirect behandlar Kundernas personuppgifter med största respekt och sekretess och följer de råd som fastställs enligt lag. Din personliga information kommer inte att ges till någon tredje part för marknadsföring eller PR- syfte.

FORCE MAJEURE

ApartDirect ansvarar inte och betalar inte ersättning för förlust, skada eller kostnader som uppstått som ett resultat av vår eller våra leverantörers oförmåga att tillhandahålla en tjänst på grund av krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller stridigheter, arbetskonflikt, terrorism aktivitet, fysiska eller industrikatastrofer, brand, ogynnsamma väderförhållanden, stängning av flygplatser eller hamnar eller någon oförutsedd eller oundviklig händelse utanför dess kontroll.

COPYWRIGHT

Innehållet på webbplatsen, inklusive text, grafik, design och mjukvara är copyright av ApartDirect. Materialet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd.

ERSÄTTNING

Kunden samtycker till att ersätta ApartDirect på hela beloppet för alla fordringar, skulder, krav, skador, kostnader, förluster, återbetalninga, böter, kostnader (inklusive juridiska kostnader) och alla andra summor av något slag som uppstår eller lidit till följd av brott i detta avtal eller annat olagligt eller vårdslöst beteende i förhållande till den av Kunden, personer som bor hos honom eller av hans gäster. Om bokningen görs i namn av, eller på uppdrag av ett företag eller ett företags anställd, ska denna verksamhet vara skyldig att gottgöra ApartDirect. Denna ersättning bestämmelse skall överleva och förbli i full kraft efter avslutandet av vistelsen.

TVISTER

Alla tvister mellan ApartDirect och kunden som uppstår från ovanstående villkor skall avgöras i enlighet med skiljedom i Skiljedomsinstitut Stockholms Handelskammare av en skiljeman utsedd i enlighet med dessa regler.